var pageLabel = document.querySelector('meta[name="WT.cg_abc"]').getAttribute('content'); var _smq = _smq || []; _smq.push(['_setAccount', '4c4cc25', new Date()]); _smq.push(['_setSubAccount', '363389b', new Date()]); _smq.push(['pageview', , pageLabel]); (function() { var sm = document.createElement('script'); sm.type = 'text/javascript'; sm.async = true; sm.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'site.cdnmaster.cn/sitemaster/sm.min.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sm, s); })();

华纳国际官方网站欢迎您!

服务网络

为了向广大消费者提供全方位、专业、快捷的优质服务,华纳国际在全国建立了完善、广泛的服务网络。您可以根据您使用的产品类别和所在城市,搜索相应的服务网络信息。

服务网络查询:可查询华纳国际全系列产品的全部服务网络的信息(维修店/ 维修受理店)。
华纳国际快修中心/华纳国际快捷服务站/华纳国际服务中心:为消费类产品提供全方位的专业维修及咨询服务。

$(document).ready(function() { var myLocalHASH = '' + window.location; if (myLocalHASH.indexOf('#tab2') > -1) { $(".pro_tab li#tab1").attr("class", ""); $(".pro_tab li#tab2").attr("class", "current current2"); $(".network_c01").css("display", "none"); $(".network_c02").css("display", "block"); } });

服务网络查询

维修店认定级别说明:

钻石店:
华纳国际认证的维修店,可为数码复印机产品提供专业的上门维修服务。

金牌店/认定店:
华纳国际认证的维修店,可为喷墨/激光类产品提供专业的维修服务(根据产品类型的不同,分别提供送修和上门两种类型服务)。

技术服务店:
华纳国际认证的维修店,可为顾客提供小型数码相机、数码摄像机的维修与数码单反相机的简单维修服务。
*认定之外的维修项目将为顾客转送至华纳国际快修中心进行维修。

销售服务店:
华纳国际的签约经销商,在销售产品的同时,可为顾客提供简单的维修服务。
*认定之外的维修项目将为顾客转送至华纳国际快修中心进行维修。

华纳国际快修中心:
由华纳国际(中国)有限公司设立的产品服务中心。可为数码相机、镜头、摄像机、喷墨打印机、喷墨一体机等消费类产品提供专业的维修、检测、清洁服务。

华纳国际特约认定快修中心:
由华纳国际(中国)有限公司认证并授权的快修中心级别的维修商,可提供数码相机、镜头、摄像机、喷墨打印机、喷墨一体机等消费类产品的柜台送修服务。

华纳国际特约服务中心:
由华纳国际(中国)有限公司认证并授权的服务受理中心。为相机、镜头、数码摄像机、喷墨打印机、喷墨一体机等消费类产品提供接机取机以及柜台咨询服务,为相机、镜头提供健康检查及清洁服务。

维修受理网络说明:

维修受理店:
数码相机/镜头/摄像机类产品:为顾客受理故障机,转送至华纳国际快修中心进行维修。

华纳国际快捷服务站:
华纳国际快捷服务站:由华纳国际(中国)有限公司设立的产品服务受理中心.为相机、数码摄像机等产品提供咨询及接机转寄快修中心维修的服务,相机、镜头提供健康检查及清洁服务。

上门取机服务说明:

华纳国际为部分城市的喷墨打印机/喷墨一体机/喷墨传真机/扫描仪保内用户,提供免费的上门、取送机服务。用户可拨打华纳国际热线4006-222666,由热线通过物流派单至指定维修店提供售后服务。保外用户使用该服务需自行承担快递费等相关费用。

区域:
服务中心:

华纳国际快修中心/华纳国际快捷服务站/华纳国际特约认定快修中心/华纳国际特约服务中心

华纳国际快修中心:由华纳国际(中国)有限公司设立的产品服务中心。可为数码相机、镜头、摄像机、喷墨打印机、喷墨一体机等消费类产品提供专业的维修、检测、清洁服务。

华纳国际快捷服务站:由华纳国际(中国)有限公司设立的产品服务受理中心。为相机、数码摄像机等产品提供咨询及接机转寄快修中心维修的服务,相机、镜头提供健康检查及清洁服务。

华纳国际特约认定快修中心:由华纳国际(中国)有限公司认证并授权的快修中心级别的维修商。可提供数码相机、镜头、摄像机、喷墨打印机、喷墨一体机等消费类产品的柜台送修服务。

华纳国际特约服务中心:由华纳国际(中国)有限公司认证并授权的服务受理中心。为相机、镜头、数码摄像机、喷墨打印机、喷墨一体机等消费类产品提供接机取机以及柜台咨询服务,为相机、镜头提供健康检查及清洁服务。


快修注册查询

返回顶部
快修中心 快捷服务站

华纳国际新浪
官方微博

华纳国际官方
微信订阅号

华纳国际官方
微信服务号

华纳国际官方
知乎账号

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。

华纳国际(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载

京公网安备11010102001404号

《互联网药品信息服务资格证书》编号:(京)-非经营性-2016-0115号

function displayLayer() { document.getElementById('map_nav').style.display = 'block'; document.getElementById('bj').style.display = 'block'; //jQuery('html').css('overflow', 'hidden'); jQuery(".map_nav").css({ "left": jQuery(window).scrollLeft() + parseInt(jQuery(window).width() - 613) / 2, "top": jQuery(window).scrollTop() + parseInt(jQuery(window).height() - 485) / 2, "z-index": 5556 }); if (jQuery.browser.msie && jQuery.browser.msie < 7) { jQuery('.dealer_search_a select').hide(); } } function closeLayer() { document.getElementById('map_nav').style.display = 'none'; document.getElementById('bj').style.display = 'none'; //jQuery('html').css('overflow', 'auto'); if (jQuery.browser.msie && jQuery.browser.msie < 7) { jQuery('.dealer_search_a select').show(); } } $(document).ready(function() { $(".pro_tab li#tab2 a").click(function() { $(".pro_tab li#tab1").attr("class", ""); $(".pro_tab li#tab2").attr("class", "current current2"); $(".network_c01").css("display", "none"); $(".network_c02").css("display", "block"); }); $(".pro_tab li#tab1 a").click(function() { $(".pro_tab li#tab2").attr("class", ""); $(".pro_tab li#tab1").attr("class", "current"); $(".network_c01").css("display", "block"); $(".network_c02").css("display", "none"); }); jQuery(".map_lk a").click(function() { jQuery(".map_lk a").attr("class", ""); jQuery(this).attr("class", "map_btn_a"); }); }); var subcat = new Array(); subcat[0] = new Array('1', '西直门店(特约认定快修中心)', 'beijing_xizhimen_k.html'); subcat[1] = new Array('1', '中国人寿金融中心(快修中心)', 'beijing_guoshou_k.html'); subcat[2] = new Array('1', '银河SOHO (特约服务中心)', 'beijing_yinhe_k.html'); subcat[3] = new Array('2', '城汇大厦(快修中心)', 'shanghai_chenghui_k.html'); subcat[4] = new Array('2', '徐家汇店(特约认定快修中心)', 'shanghai_xujiahui_k.html'); subcat[5] = new Array('3', '天河路385号(快修中心)', 'guangzhou_tianhelu_k.html'); subcat[6] = new Array('3', '大沙头店(特约认定快修中心)', 'guangzhou_dashatou_k.html'); subcat[7] = new Array('4', 'IFS国际金融中心(快修中心)', 'chengdu_ifs_k.html'); subcat[8] = new Array('5', '黄龙世纪(快修中心)', 'hangzhou_huanglong_k.html'); subcat[9] = new Array('6', '金陵饭店世界贸易中心(快修中心)', 'nanjing_jinlinghotel_k.html'); subcat[10] = new Array('7', '新民广场(特约认定快修中心)', 'changchun_xinmin_k.html'); subcat[11] = new Array('8', '江汉路26号(特约认定快修中心)', 'wuhan_jianghanlu_k.html'); subcat[12] = new Array('9', '民族大道(特约认定快修中心)', 'nanning_minzudadao_k.html'); subcat[13] = new Array('10', '森茂大厦(快捷服务站)', 'dalian_senmao_k.html'); subcat[14] = new Array('11', '大都会商厦(快捷服务站)', 'chongqing_daduhui_k.html'); subcat[15] = new Array('12', '裕达国贸(快捷服务站)', 'zhengzhou_yuda_k.html'); subcat[16] = new Array('13', '华润大厦(快捷服务站)', 'shenyang_huarun_k.html'); subcat[17] = new Array('14', '长安国际(快捷服务站)', 'xian_changan_k.html'); subcat[18] = new Array('15', '平安大厦(快捷服务站)', 'tianjin_pingan_k.html'); subcat[19] = new Array('16', '旗舰大厦(快捷服务站)', 'qingdao_qijian_k.html'); subcat[20] = new Array('17', '中润世纪广场(快捷服务站)', 'jinan_zhongrun_k.html'); subcat[21] = new Array('18', '中国人寿大厦(快捷服务站)', 'shenzhen_servicecenter_k.html'); subcat[22] = new Array('0', '请选择服务中心', ''); function changeselect1(locationid) { document.form1.s2.length = 0; for (i = 0; i < subcat.length; i++) { if (subcat[i][0] == locationid) { document.form1.s2.options[document.form1.s2.length] = new Option(subcat[i][1], subcat[i][2]); } } } function searchCity() { if (document.form1.s1.options[0].selected) { alert("请选择区域!"); } else { window.open(document.getElementById('s2').options[document.getElementById('s2').selectedIndex].value); } }